Οδηγίες πρόσβασης

Προκειμένου να αναζητήσετε ένα τεκμήριο από τη συλλογή της Βιβλιοθήκης επιλέγετε την ενότητα Κατάλογος Βιβλιοθήκης και στη συνέχεια Κύριος Κατάλογος. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

 Η εφαρμογή προσφέρει δυνατότητα αναζήτησης σε τρεις διαφορετικές φόρμες αναζήτησης: την Απλή, την Ενδιάμεση και την Σύνθετη, όπου κάθε μια παρέχει διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο σύνταξης ενός ερωτήματος.

 Στην Απλή αναζήτηση πληκτρολογούμε έναν ή περισσότερους όρους και επιλέγουμε ένα από τα τέσσερα ευρετήρια (Οποιοσδήποτε, Τίτλος, Συγγραφέας, Επικεφαλίδα Θέματος). Συγκεκριμένα, για μια γενική αναζήτηση σε όλα τα ευρετήρια επιλέγουμε το ευρετήριο Οποιοσδήποτε, ενώ στην περίπτωση που γνωρίζουμε λέξη ή λέξεις από τον Τίτλο, το Συγγραφέα ή το Θέμα, επιλέγουμε το αντίστοιχο ευρετήριο ώστε να περιοριστεί το εύρος της αναζήτησης μας.

 Στην Ενδιάμεση και Σύνθετη αναζήτηση παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης με τους τελεστές Boolean και, ή, και όχι που επιτρέπουν συνδυαστικά ερωτήματα προς αναζήτηση: Για παράδειγμα: Επικεφαλίδα Θέματος: εκπαίδευση και Επικεφαλίδα Θέματος: Ελλάδα. Στο ερώτημα αυτό το αποτέλεσμα θα είναι τεκμήρια που έχουν ως θέμα την εκπαίδευση και την Ελλάδα ταυτόχρονα.
 

Πατώντας, σε οποιαδήποτε φόρμα αναζήτησης και αν είμαστε, το εικονίδιο Αναζήτηση, εμφανίζονται τα σχετικά αποτελέσματα τα οποία μας δίνουν τα στοιχεία των τεκμηρίων σε συνοπτική αλλά και σε πλήρη εμφάνιση και μας πληροφορούν για τη διαθεσιμότητά αυτών. Με το κουμπί Καθαρισμός Φόρμας διαγράφουμε ό,τι έχουμε πληκτρολογήσει στο πλαίσιο κειμένου της φόρμας αναζήτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και πληρέστερη ενημέρωση ως προς τον τρόπο αναζήτησης των επιθυμητών τεκμηρίων και πηγών μπορείτε να απευθυνθείτε στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει και να σας κατευθύνει διευκολύνοντας κατ? αυτόν τον τρόπο την έρευνά σας.


Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήσης σας. Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα αποδέχεστε τους όρους μας. Όχι, θέλω να μάθω περισσότερα.