Δανεισμός υλικού

Το υλικό των συλλογών της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπάκτου χωρίζεται σε δανειζόμενο και μη δανειζόμενο. Μη δανειζόμενο υλικό σε γενικές γραμμές είναι τα παρακάτω:

  • λεξικά
  • εγκυκλοπαίδειες
  • εγχειρίδια
  • περιοδικά
  • οπτικοακουστικό υλικό
  • βιβλία τοπικού ενδιαφέροντος και περιεχομένου

Κανένα αντίτυπο συλλογής δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να δανειστεί πριν σφραγιστεί και καταχωριστεί στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης.

 

Διάρκεια & Ανανέωση Δανεισμού - Κράτηση Βιβλίου

Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες που είναι κάτοχοι κάρτας χρήστη και οι οποίοι έχουν ως μόνιμη κατοικία τους τη Ναύπακτο. Όλοι οι χρήστες μπορούν να δανειστούν μέχρι και  δύο βιβλία για το χρονικό διάστημα των δεκαπέντε (15) ημερών με δικαίωμα μιας ανανέωσης για άλλες δεκαπέντε (15) ημέρες, εφόσον δεν έχει παρέλθει το χρονικό όριο επιστροφής του εντύπου. Η ανανέωση μπορεί να γίνει είτε επιτόπια στο χώρο της Βιβλιοθήκης με την επίδειξη της κάρτας Βιβλιοθήκης είτε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 26340 27388. Κανένας χρήστης δε δύναται να προβεί σε κράτηση δανεισμένου υλικού.

Επιστροφή Βιβλίου - Καθυστερημένη Επιστροφή - Απώλεια Βιβλίου

Ο χρήστης οφείλει να επιστρέψει το βιβλίο που έχει δανειστεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα χρονικά όρια της διάρκειας δανεισμού το βιβλίου.

Στις περιπτώσεις καθυστερημένης επιστροφής βιβλίου δεν μπορεί να γίνει ανανέωση δανεισμού.

Ο δανειζόμενος οφείλει να επιστρέψει το σχετικό υλικό, στην κατάσταση που το παρέλαβε.

Απαγορεύονται οι σημειώσεις, οι υπογραμμίσεις και γενικά κάθε αλλοίωση του εντύπου.

Σε περίπτωση απώλειας ή αλλοίωσης του βιβλίου (σχισμένες ή λεκιασμένες σελίδες), ο δανειζόμενος υποχρεούται να το αντικαταστήσει.

Απωλεσθέν αντίτυπο Αν κάποιος χάσει βιβλίο της Βιβλιοθήκης, τότε θα πρέπει ή να το αντικαταστήσει ή να καταβάλει το κόστος του.

 

Έκδοση Κάρτας Χρήστη

 Η κάρτα Χρήστη είναι αυστηρά προσωπική και εκδίδεται από τη Βιβλιοθήκη μετά από σχετική αίτηση του χρήστη που συμπληρώνεται στο χώρο της Βιβλιοθήκης. Η επίδειξη της κάρτας είναι απαραίτητη για το δανεισμό του επιθυμητού υλικού. Σε περίπτωση απώλειας της δίνεται η δυνατότητα επανέκδοσής της.


 

 

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήσης σας. Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα αποδέχεστε τους όρους μας. Όχι, θέλω να μάθω περισσότερα.