Ασύρματο Δίκτυο

Το Ασύρματο Δίκτυο της Βιβλιοθήκης απευθύνεται στους χρήστες της Βιβλιοθήκης κατόχους φορητών υπολογιστών (laptops) και τους παρέχει τη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης στο Διαδίκτυο (Internet). Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση στο Ασύρματο Δίκτυο της Βιβλιοθήκης είναι η χρήση κωδικού που οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν  από το προσωπικό.

Για την διασφάλιση της σωστής και σύννομης χρήσης της υποδομής αυτής, διατυπώνονται οι παρακάτω κανόνες, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τον κάθε χρήστη. Είναι αυτονόητο, ότι ο οποιοσδήποτε κάνει χρήση του Ασύρματου Δικτύου για τον παραπάνω σκοπό, αυτομάτως αποδέχεται τους κανόνες αυτούς.

  1. Για την χρήση του WIRE-LESS οι χρήστες θα πρέπει να διαθέτουν τον δικό τους προσωπικό εξοπλισμό: φορητό υπολογιστή εφοδιασμένο με κάρτα δικτύου. Η χρήση του WIRE-LESS δεν υπόκειται σε χρονικούς περιορισμούς.
  2. Ο κωδικός πρόσβασης που δίνει το προσωπικό δεν πρέπει να γνωστοποιείται από τον χρήστη σε άλλους και η χρήση του πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στο χώρο της Βιβλιοθήκης.
  3. Απαγορεύεται η χρήση του ασύρματου δικτύου της Βιβλιοθήκης με σκοπό μη σύννομες ενέργειες που συνεπάγονται άμεση ή έμμεση ζημία ετέρου μέρους, όπως π.χ. προσπάθεια μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δικτυακό εξοπλισμό, παρεμπόδιση δικτυακών υπηρεσιών, πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υλικό που θίγει την δημόσια αιδώ, αποστολή επικίνδυνου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ.
  4. Το αρμόδιο προσωπικό της Βιβλιοθήκης έχει δικαίωμα να επέμβει και να άρει το δικαίωμα χρήσης, όποτε θεωρεί, ότι κάποιος από τους παραπάνω κανόνες παραβιάζεται ή δεν τηρείται από τους χρήστες.                  

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήσης σας. Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα αποδέχεστε τους όρους μας. Όχι, θέλω να μάθω περισσότερα.