Κανονισμός Λειτουργίας Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης

Κανονισμός Λειτουργίας

Το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης της Παπαχαραλαμπείου Βιβλιοθήκης Ναυπάκτου στεγάζεται στο αναγνωστήριο τής Βιβλιοθήκης και αποτελεί τμήμα της. Ακολουθεί τον Εσωτερικό Οδηγό Λειτουργίας τής Βιβλιοθήκης και λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3149/2003 και του Κανονισμού Λειτουργίας για τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες.

Το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης, έχοντας κύριο στόχο την ενίσχυση του πληροφοριακού ρόλου της Βιβλιοθήκης και τη διεύρυνση των υπηρεσιών της σε θέματα πληροφόρησης και ενημέρωσης προσφέρει στο κοινό τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο και μέσω αυτού την προσέγγγιση πλήθους ελληνικών και διεθνών βάσεων δεδομένων και πληροφοριών.

Η ποιότητα των πληροφοριακών υπηρεσιών που παρέχονται από τη Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Πληροφόρησης εξαρτάται από τις υφιστάμενες υποδομές σε εξοπλισμό και υλικό. Για το λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών, στη συχνή ανανέωση του πληροφοριακού υλικού και στην ανεύρεση νέων αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης.

Οι εννέα ηλεκτρονικοί υπολογιστές του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης   είναι διαθέσιμοι για ελεύθερη χρήση από το κοινό εφ? όσον τηρούνται ορισμένες βασικές προϋποθέσεις που αφορούν το δικαίωμα και τον τρόπο χρήσης, την πρόσβαση στο διαδίκτυο και την ασφάλεια του δικτύου.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης όποτε κριθεί απαραίτητο. Κάθε μεταβολή θα εγκρίνεται από το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης και θα δημοσιεύεται  στον πίνακα ανακοινώσεων και στο δικτυακό της τόπο.

 

 

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήσης σας. Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα αποδέχεστε τους όρους μας. Όχι, θέλω να μάθω περισσότερα.