Ασύρματο Δίκτυο (Wi-Fi)

 Το Ασύρματο Δίκτυο (Wi-Fi) της Βιβλιοθήκης απευθύνεται στους χρήστες της Βιβλιοθήκης κατόχους φορητών υπολογιστών (laptops) ή άλλων συσκευών (tablets, smartphones, androids) και τους παρέχει τη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης στο Διαδίκτυο (Internet). Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση στο Ασύρματο Δίκτυο της Βιβλιοθήκης είναι η χρήση κωδικού που οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν από το προσωπικό.

Απαγορεύεται η χρήση του ασύρματου δικτύου της Βιβλιοθήκης με σκοπό μη σύννομες ενέργειες που συνεπάγονται άμεση ή έμμεση ζημία ετέρου μέρους, όπως π.χ. προσπάθεια μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δικτυακό εξοπλισμό, παρεμπόδιση δικτυακών υπηρεσιών, πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υλικό που θίγει την δημόσια αιδώ, αποστολή επικίνδυνου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ.

Το αρμόδιο προσωπικό της Βιβλιοθήκης έχει δικαίωμα να επέμβει και να άρει το δικαίωμα χρήσης, όποτε θεωρεί, ότι κάποιος από τους παραπάνω κανόνες παραβιάζεται ή δεν τηρείται από τους χρήστες.            

 Βρείτε μας:    Facebook    instagram 
blue web pict 08.png 64    2634027388
favpng email icon design internet webmail  mail@vivl-nafpakt.ait.sch.gr
map pin 48   Α. Κοζώνη 7, Ναύπακτος  Τ.Κ. 30300

Ηλεκτρονικό αναγνωστήριο

Εθνική βιβλιοθηκη

 logodiaygeia

 

  Online κατάλογος
Ηλεκτρονικός Κατάλογος